ขณะที่แพทย์ยังคงอุดหลอดเลือดแดงไวัซึ่งจะทำให้สีผิวมือของผู้ป่วยดูซีด หลังจากนั้นค่อยคลายนิ้วหัวแม่มือออกทีละข้างเพื่อ… Read More